Монтаж

Монтаж на технологично оборудване , реконструкции и ремонти на съоръжения под налягане и инсталации съгласно проектната документация при стриктно спазване на  действащите нормативни уредби с модерни методи , утвърдени специалисти и качествени материали.