История

ИзотсервизСтара ЗагораEООД е дружество регистрирано в Стара Загора през 1999 г. и специализирано в реализиране на проекти включващи инсталации за продажба на светли горива, пропан-бутан и природен газ, както и съоръжения за отопление, производствено оборудване и промишлени депа. Компанията работи интензивно още от самото си създаване. Диверсификацията е основен принцип в политиката на фирмата. Следвайки това верую през годините компанията е развила дейности, които разширяват фирменото портфолио и дават нови хоризонти на развитие. Дружество разработва софтуерни решения с фискални устройства, специфични за този сегмент от икономиката, монтира и поддържа системи за контрол на наличности на горива за петролния бизнес, извършва ремонт на съдове под налягане, средства за измерване разход на горива и техни компоненти. Интересите на “Изотсервиз – Стара Загора” EООД са насочени не единствено към областта на енергетиката, но и към ритейл сектора. Фирмата предлага продажба и сервиз на фискални касови апарати, както и търговски и ресторантски софтуер, благодарение на дългогодишното партньорство на компанията с всички производители в страната.