Специализирано оборудване

Инсталации за природен газ

Утвърдена вече услуга на фирмата е проектиране и изработка на метанстанции за промишлени предприятия, както и доставка на оборудването: котли, горелки, газ регулатори и др.

Инсталации за пропан-бутан

“Изотсервиз – Стара Загора” ООД изгражда, пуска в експлоатация и поддържа газохранилища за пропан-бутан.

Най-големият ни обект от този тип, чието изграждане ни беше възложено след тръжна процедура, се намира в гр. Разград, на площ над 50 000 кв.м. и е собственост на ОРЕТ/АЙГАЗ България. Включва 4 броя резервоари от по 100 м3 и е единствено по рода си в Северна България.


Съоръженията са съобразени с всички международни изисквания и екологични стандарти, както и с новите изисквания по “Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове” (ДВ бр.82 /21.09.2004г.).