Сертификати

През 2013 г. фирма „Изотсервиз – Стара Загора“ ЕООД въведе Стандартизирана система за управление с цел повишаване качеството на работния процес. Подобряването на вътрешния ред и ефективност на организацията улесни управлението на дейностите на компанията и посочи верния път към утвърждаването ни на българския пазар като надежден и коректен партньор, увеличавайки кредита на доверие от страна на бъдещи и настоящи клиенти. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 и 18001: 2007.

Стремежът на „Изотсервиз – Стара Загора“ ЕООД за усъвършенстване и непрестанно развитие ще бъде водещ фактор по пътя, който фирмата е поела и екипът ни чувства като свое задължение да оправдае очакванията на контрагентите ни за ползотворно сътрудничество и високо ниво на обслужване, за което фирмата ще продължи да работи и занапред.

Можете да се запознате и с Политиката за управление на информационната сигурност от следния линк:

http://izotservice.bg/preview/uploads/project/ISMSPolicy.pdf