Проектиране

Проектиране

Предпроектно проучване, разработка на идейни проекти и изработка на проекти за комплексни автоснабдителни станции, промишлени инсталации на природен газ и пропан бутан и други. Разработка на планове и проекти за реконструкции и ремонти на действащи обекти.

Доставка на оборудване

Доставка на технологично оборудване от водещи европейски и световни производители придружено със сертификати за качество и декларации за съответствие.

Резервоари за светли горива и пропан-бутан , колонки за зареждане на МПС , помпи ,компресори,разходомери, арматура , КИП и др.