Поддръжка

Сервиз

Основна насока в развитието на „Изотсервиз-Стара загора” ЕООД  е осъществяването на висококачествен и надежден сервиз, поддръжка и ремонт, осигуряващ на нашите клиенти сигурност в експлоатацията на обектите.

 „Изотсервиз-Стара загора” ЕООД  разполага със сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване – в това число, диагностика и абонаментна поддръжка в съответствие с техническата спецификация на машините и с изискванията на производителя.

Ние предлагаме широка гама дейности по техническата поддръжка на оборудването на обектите. Нашият професионализъм и добре обучен технически персонал ще ви помогнат с бърза и точна експертна оценка. С помощта на оборудваните с инструменти и резервни части сервизни коли повечето повреди могат да се отстранят с едно посещение, спестявайки ви пари и ценно време.

Разполагаме с диспечерски център 24/7 и  сервизни екипи в по големите градове на България с цел своевременна реакция по отстраняването на аварии и технически неизправности по оборудването с което подсигуряваме сигурната и безаварийна експлоатация на обектите.

Чрез професионалната сервизна дейност и доброто познаване на вашия бизнес ние намаляваме експлоатационните разходи и увеличаваме работния ресурс на оборудването.