Екип

Изотсервиз – Стара Загора” EООД споделя идеята, че развитието и специализацията на човешкия капитал е най-съществения и ключов елемент за просперитета. Корпоративното виждане за подобно бизнес поведение, насочено към непрестанно повишаване на квалификацията на сътрудниците на фирмата, намира своя израз в търсене на възможности за участия в семинари, обучения и различни платформи в страната и чужбина, предлагани от наши контрагенти и партньори. Разбирането на необходимостта от стимулиране на творческите импулси и лична мотивация е основен двигател в достигане на общите цели.